Javascript

Tidligere blev Javascript ofte kun anvendt til simple animationer og tilsvarende, men i moderne webbaserede applikationer kan store dele af forretningslogikken faktisk eksekveres på klienten i Javascript.

Dette kan give en fantastisk brugeroplevelse, men kræver en helt anden slags knowhow end både simpel Javascript og traditionelle statiske webløsninger. Vi anser denne slags moderne Javascript-centriske løsninger som en af vores kernekompetencer, og vi mener at det er den retning web-platformen bevæger sig i.

Hos os er javascript ikke, som man ofte ser, en eftertanke, som boltes på en færdig løsning - det er heller ikke et aspekt af løsningen som overlades til uerfarne udviklere: For os er koden som afvikles i brugerens browser en lige så vigtig del af systemet som middlewaren, og kræver lige så meget omhu.