Rådgivning

Vi er et konsulenthus med mening og holdning, både når vi selv forestår udvikling, og når vi indgår som rådgivnings- og sparringspartner. Vi lægger stor vægt på virkelig at forstå kundens behov, og baggrunden for kravene til løsningen.

Vi har en dyb forståelse for internetteknologier, og lægger stor vægt på at vores løsninger er korrekte, så simple som muligt, og at kunden føler at vi er fleksible og omstillingsparate.

Vores fokus er på applikationer som afvikles i en browser; denne formulering afspejler vores filosofi om at browseren kan, og bør være den grundlæggende platform hvorpå moderne applikationer udvikles. Selv når vi udvikler relativt simple webløsninger, tænker vi på dem som applikationer: Denne filosofi lader os udvikle levende og flydende brugeroplevelser frem for blot statiske websider.